Vältä parisuhteen taloutta uhkaavat ansat

Naimisiin mentäessä kaksi erilaista elämää yhdistyy parisuhteeksi, joka perustuu yhteisille tavoitteille ja tarkoitukselle. Tämä siirtymävaihe ei välttämättä ole helppo, ja usein yksi haasteellisimmista osa-alueista on raha-asioiden hoito. Syynä tähän on se, etteivät useimmat parit keskity karttamaan yhteensopivuutta raha-asioiden osalta seurustelua aloittaessaan. Kun raha-asioita aletaan hoitaa yhdessä, toisen puolison mielipiteet ja tottumukset voivatkin yllättää pahanpäiväisesti.

Siksi kannattaa olla tietoinen mahdollisista ansoista, joita parisuhteen talouteen saattaa liittyä. Näin voitte välttää raha-asioista johtuvat parisuhdeansat. Alla on listattu kymmenen mahdollista kompastuskiveä.

1. Ei budjettia teikä taloudellista suunnitelmaa

On oleellista laatia yhdessä sekä budjetti että pitkän aikavälin taloudellinen suunnitelma. Suunnitelmaan tulisi sisällyttää eläkeikää, asunnon hankkimista ja perheen perustamista koskevat tavoitteet. Siksi näistä asioista kannattaa käydä keskustelua ennen naimisiinmenoa. Kun kumpikin saa ilmaista omat tavoitteensa ja joustavan aikataulun niiden toteutumiselle, nämä voidaan sisällyttää budjettiin. Näin vältytään monilta hankaluuksilta.

Laatikaa taloudellinen suunnitelma ja kuukausittainen budjetti yhdessä näiden tavoitteiden pohjalta ennen naimisiinmenoa. Muistakaa myös palata arvioimaan niiden ajankohtaisuutta elämäntilanteiden muuttuessa.

2. “Laput silmillä” kulkeminen

On suuri virhe astua avioliittoon laput silmillä. Tämä tarkoittaa sitä, ettei tavoitteista eikä rahankäytöstä puhuta. Nämä asiat kannattaa ottaa esiin viimeistään kihlauksen jälkeen ja käydä systemaattisesti läpi kummankin varallisuus (säästöt ja omaisuus), velat, kulutustottumukset, mahdolliset aiemmat maksuhäiriömerkinnät ja konkurssit sekä muut mahdolliset taloudelliset velvoitteet. On myös tärkeätä käyttää aikaa siihen, että keskustelette mikä kummankin suhde rahaan on. Kummankin kertoessa, kuinka heidän vanhempansa käyttivät rahaa, mitä he ovat oppineet kotoaan, ja kuinka vastuullisiksi he ovat tämän kautta oppineet, saatte täydemmän kuvan siitä kuinka samanlaisia tai erilaisia raha-asioiden suhteen olette.

Näitä keskustelunaiheita ei tule karttaa, sillä niiden avulla näette miltä osin teillä on avioparina tarvetta työstää talouttanne. Joissain tapauksessa tämä keskustelu saattaa merkitä, että jompikumpi haluaa ottaa takapakkia parisuhteessa. On kuitenkin parempi käydä keskustelu ennen naimisiinmenoa ja välttyä mahdolliselta avioerolta sekä oikeuskäsittelyiltä.

3. Totuuden vääristely

Jo seurustelun aikana on hyvä omaksua parisuhteessa täydellisen rehellisyyden periaate. Monesti vitsaillaan kauppakassien piilottelusta ennen puolison kotiin paluuta. Taloudellisten asioiden salaamisella voi kuitenkin olla erittäin vakavia seurauksia. Pitäkää huolta siitä, että olette täysin avoimia ja rehellisiä rahatilanteenne suhteen.

Avoimuuden ylläpitämiseksi kannattaa hankkia yhteinen käyttö-, säästö- ja luottokorttitili. Mikäli kaikki ei tunnu olevan kunnossa raha-asioista puhuttaessa, asiaan on syytä kiinnittää huomiota ja hakea asiantuntija-apua ennen naimisiinmenoa. Näin voidaan välttyä traagisilta seurauksilta myöhemmin.

4. Yhteiset rahat ennen naimisiinmenoa

On monia syitä sille, miksi varoja ei kannata yhdistää ennen naimisiinmenoa. Laki suojelee avioliitossa olevia. Näin ollen yhdessä asuvat parit saattavat törmätä hankaluuksiin lain suhteen, mikäli he esimerkiksi hankkivat asunnon yhdessä tai jakavat velat molempien kesken. Yhdessä asuvien parien on sen sijaan hyvä laatia budjetti, jonka hoitamiseen kumpikin osallistuu.

Näin suojelette toisianne ja varmistatte, että kulut on jaettu reilusti osapuolten kesken. Taloudellinen suunnitelma on olennaisen tärkeä: ennen avioliiton solmimista se tarkoittaa molempien henkilökohtaista suunnitelmaa ja avioliiton solmimisen jälkeen yhteistä suunnitelmaa.

5. Häiden tai häämatkan maksaminen lainarahan avulla

Yhteistä elämää ei kannata aloittaa luomalla velkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että laaditte häitä varten budjetin, joka mahdollistaa niiden maksamisen ilman velkaa. Voi olla, että joudutte tinkimään joistakin asioista. Tämän ansiosta voitte naimisiin mentyänne alkaa luoda uutta tulevaisuutta yhdessä. Luovuuden avulla ja aloittamalla suunnittelun hyvissä ajoin etukäteen voitte hyödyntää tarjouksia ja nauttia kauniista häistä, jotka pystytte maksamaan.

Voi olla, että paine järjestää unelmahäät houkuttelee käyttämään niihin lainavaroja. Nykyisin on hyvin helppo saada käteistä verkosta, mikäli budjetti tuntuu loppuvan kesken. On kuitenkin erittäin tärkeä muistaa, että jokainen laina on maksettava pois jossain vaiheessa – useimmiten korkojen kanssa. Siksi häät ja häämatka kannattaa rahoittaa käteisellä. Mikäli häämatkakohteessa tarvitaan luottokorttia, huolehtikaa että luottokorttisaldoanne on jo maksettu riittävästi miinukselle. Näin ollen ette joudu aloittamaan yhteistä elämäänne luottokorttilaskun ehdoilla.

6. Budjetoinnista kieltäytyminen

Budjetointi on taloudellisen menestyksen kulmakivi. Vaikka tulonne olisivat kuinka suuret, suunnitelmallisuuden puute voi saada teidät elämään yli varojenne. Mikäli ette halua luoda yhteistä budjettia, rajoitatte taloudellista menestystä, joka teidän olisi mahdollista saavuttaa. Yhteisessä taloudessa elävien ei tulisi kokea olevansa eriarvoisessa asemassa esimerkiksi siksi, että toinen opiskelee, ja toinen on jo kiinni uramenestyksen kahvassa.

7. Sinun ja minun rahat

Ei ole montaakaan hyvää syytä käsitellä aviopuolisoiden rahoja erillisinä. Mikäli raha-asioista keskusteltaessa on käynyt ilmi, että toinen puoliso on velkaantunut rahapelejä pelaamalla tai shoppailemalla, on tärkeätä keskittyä rakentamaan ensin luottamusta yhteisen budjetin avulla. Tämän kuluihin kumpikin osallistuu sovitulla rahamäärällä.

Muissa tapauksissa paras tapa hoitaa raha-asioita on taloudellisten tavoitteiden ja valvollisuuksien jakaminen yhdessä avioparina. Tämä tarkoittaa, ettei kummmallakaan ole salattuja säästötilejä tai luottokorttilaskuja. On myös tärkeätä arvioida tavoitteiden toteutumista säännöllisin väliajoin. Mikäli jompikumpi ei halua rahojen olevan yhteisiä, on syytä keskustella asiasta perinpohjaisesti. Taustalla voi olla piileviä ongelmia, jotka on ensin käsiteltävä.

8. Varoitusmerkkien huomiotta jättäminen

Ennen naimisiinmenoa kannattaa kiinnittää huomiota tiettyihin varoitusmerkkeihin. Näiden merkkien huomiotta jättäminen voi johtaa täydelliseen taloudelliseen katastrofiin avioliitossa tai avioeroon, jossa molemmat osapuolet velkaantuvat.

Raha-asioista keskusteltaessa hannattaa huomioida sellaisia yksityiskohtia kuin odotettua pienemmät ansiotulot kulutustapoihin verrattuna, haluttomuus budjetoida ja keskustella raha-asioista sekä maksamattomien laskujen tai velkojen takia syntyneet maksuhäiriömerkinnät.

On hyvä muistaa, että jokainen tekee virheitä. Mikäli puolisosi myöntää käyttäneensä rahaa huolettomasti ja haluaa kehittyä raha-asioiden hoidossa, tarjoa siihen tukesi. Mikäli hän ei tunnusta muutoksen tarvetta eikä halua muuttua, sen tulisi toimia varoitusmerkkinä.

9. Haluttomuus työskennellä tiiminä

Avioliitto tarkoittaa uuden, yhtenäisen tiimin muodostamista. Naimisiinmenon jälkeen molemmilla osapuolilla on sanottavansa myös taloudenhoidon suhteen. Monesti tiimityö tarkoittaa kompromissien tekemistä. Joskus se on kirvelevää uhrautumista, kun yhteinen etu laitetaan oman, henkilökohtaisen edun edelle.

Voi olla, että haluatte aloittaa budjetoinnin jättämällä molemmille jonkin verran omaa rahaa itselle mieluisia asioita varten samaan aikaan kun pyritte yhteisiin tavoitteisiinne. Voi olla, että laskujen maksaminen ja päivittäisten raha-asioiden hoito muodostuu toisen rooliksi. On kuitenkin erittäin tärkeää, että raha-asioista keskustellaan yhdessä viikoittain. Molempien kulut tulisi kirjata ylös ja huomioida budjetissa.

10. Velkojen laiminlyönti

Velkojen maksaminen kannattaa aloittaa heti naimisiinmenon jälkeen. On helpompaa maksaa niitä pois ennenkuin teillä on asuntolainaa tai lapsista koituvia kustannuksia. Siksi velkojen maksua varten kannattaa laatia erillinen maksusuunnitelma, joka sisältää kuukausittain maksettavan summan sekä maksuaikataulun. Sen avulla pystytte seuraamaan edistymistänne ja näkemään kuinka paljon velkaa on vielä maksettavana.

Kun olette maksaneet velkanne pois, voitte aloittaa säästämisen asunnonhankintaa varten tai budjetoida unelmalomia ja nauttia elämästä. Maksusuunnitelman avulla olette jo luoneet säästötottumuksia, joita voitte hyödyntää säästäessänne tai sijoittaessanne tulevaisuuden tavoitteitanne varten.

Näiden parisuhdetta uhkaavien taloudellisten ansojen tiedostaminen ja niistä puhuminen auttaa teitä rakentamaan avioliiton kestävälle perustalle. Avoimuus ja rehellisyys ovat parisuhteen hoitamiseen tarvittavia avaimia, jotka ovat tärkeitä kaikista muistakin asioista puhuttaessa. Näin luottamus pääsee kasvamaan ja opitte tukemaan toinen toistanne niin innostavien kuin hankalienkin tilanteiden lävitse.

UUTISET JA TARJOUKSET

Tilauksellasi suostut vastaanottamaan uutisia ja tarjouksia meiltä ja kumppaneilta.

REKLAAMI