Parisuhteen talousstrategia: minun, sinun vai meidän rahat?

Rahankäytöstä koituu monille pareille aivan turhaa päänvaivaa. Selkeä sopimus raha-asioiden hoidosta ennaltaehkäisee monien riitatilanteiden syntymisen. Lapsiperheissä tämä auttaa myös asennekasvatuksessa ja myönteisen esikuvan antamisessa. Parisuhteissa sovellettavat strategiat voidaan tiivistää kolmeen ryhmään. Ensimmäinen vaihtoehto on käsitellä kaikkia varoja yhteisinä. Vaihtoehtoisesti osaa voidaan käsitellä yhteisinä ja osaa kummankin henkilökohtaisina varoina. Viimeisessä kategoriassa kummankin varoja käsittellään erillisinä.

Jokaisen parin on työstettävä heille parhaiten sopiva malli avoimen keskustelun avulla. Parasta on käydä tämä keskustelu suhteen alussa, jolloin vältytään monilta yhteentörmäyksiltä. Myöhemmässä vaiheessa keskustelu voi pohjautua jo ilmenneisiin “hankauskohtiin”.

On hyvä huomioida, ettei raha-asioista avoimesti keskusteleminen ole välttämättä helppoa. Omien vanhempien vaikeneminen raha-asioista voi hankaloittaa keskustelua. Kannustakaa siis toisianne ja keskittykää luomaan parisuhdetta tukevia, toimivia ratkaisuja. Kannattaa muistaa, että ajan mittaan karttuva katkeruus tuntuu vieläkin hankalammalta ja voi lyödä parisuhteeseen pysyviä haavoja.

Meidän rahat

Kaikkien rahojen pitäminen yhteisinä voidaan toteuttaa eri tavoin. Yksi vaihtoehto on luoda yhteinen pankkitili, jonka kautta ansiotulot ja säännölliset menot ohjataan. Haluttaessa voidaan avata useita tilejä eri tarkoituksiin, esimerkiksi asuntosäästötili, lomamatkakassa, hätävarakassa ja säännöllinen taloudenhoitotili.

Tärkeintä on, että strategia on yhdessä sovittu. On olennaista huomioida molempien rahankäyttöä koskevat asenteet ja tottumukset. Säästäväistä kumppania toisen impulsiiviset hankinnat voivat harmittaa. Siksi omista turhautumista ja muutoshalukkuudesta kannattaa keskustella avoimesti strategiaa valittaessa. On hyvä kirjata yhteiset tilit ja omaisuus molempien nimille. Tällöin molemmilla on oikeus käyttää niitä esimerkiksi hätätilanteissa, joissa toiselle on sattunut jotain.

Meidän, sinun ja minun rahat

Monet pariskunnat avaavat yhteisen tilin, jota hoidetaan yhdessä molempien omilta tileiltä. Pariskunta sopinut siitä, kuinka paljon kumpikin siirtää kuukausittain yhteiselle tilille. Näillä varoilla katetaan säännölliset asumis-, ruoka- ja muut perhettä koskevat menot. Loput rahat jäävät molempien omaan käyttöön, esimerkiksi omiin harrastus- ja vaatekuluihin.

Yhteiselle tilille laitettavasta summasta on siis tehtävä erillinen sopimus. Molemmat voivat esimerkiksi siirtää tilille samansuuruisen rahamäärän tai samankaltaisen prosenttiosuuden tuloistaan. Tällöin myös pienituloiselle puolisolle jää suhteessa samanlainen summa omaan käyttöönsä.

Hankintoihin omalta tililtä ei tarvita perusteluja. Mikäli toinen osapuoli on kiinnostunut vanhojen huonekalujen tai autojen restauroinnista, hän voi suunnata omat rahansa tähän harrastukseen. Näin erilaisista rahankäyttötottumuksista aiheutuvat riidat voidaan minimoida.

Minun ja sinun rahat

Molempien osapuolten hoitaessa omat raha-asiansa jää sovittavaksi yhteisten menojen hoitaminen. Ne voidaan esimerkiksi sopia maksettavaksi vuoronperään. Vaihtoehtoisesti voidaan sopia esimerkiksi vastuiden jakamisesta eri maksujen suhteen. Toinen osapuoli sitoutuu esimerkiksi hoitamaan asuntolainan ja toinen asumisesta aiheutuvat kulut sekä ruokamenot. Tärkeintä on, että saadaan aikaan juuri omaan parisuhteeseen sopiva, molempien mielestä reilu sopimus. Laskujen seuraamiseen tarkoitetut sovellukset voivat olla suureksi avuksi kustannusten jakamisessa.

Sopimuksen arviointi

Voi olla, että parisuhteen alukuvaiheessa tehty sopimus ei toimikaan pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi työttömyys, palkankorotukset ja lasten syntymä voivat muuttaa tilannetta. Siksi aika ajoin on hyvä käyttää aikaa sopimuksen arvioimiselle. Näin varmistetaan, että se vastaa molempien tarpeisiin. Tämä auttaa myös avoimuuden ja luottamuksen kehittymistä parisuhteessa.

Esimerkin voima

Lapset seuraavat esimerkkiäsi. Siksi on hyvin tärkeää, että raha-asioistakin pystytään puhumaan avoimesti ja ilman turhaa nahistelua. Näin lapset oppivat vastuullista rahankäyttöä. Parisuhteen strategia rahankäytöstä on pohjana perheen budjetille. Lapset on hyvä ottaa mukaan perheen rahankäytön suunnitteluun. Avoimen keskustelun ylläpito auttaa lapsia hahmottamaan rahan arvoa ja elämiseen tarvittavien kulujen määrää. Voit näin myös rohkaista heitä esittämään rahaan liittyviä kysymyksiä.

Suurempia hankintoja budjetoitaessa lapsi saattaa yhtäkkiä havaita, että hänen kipeästi “tarvitsemansa” tavara ei ole hankittavissa ilman jostakin muusta kieltäytymistä. Kannattaa myös keskustella siitä, tuntuiko kovalla työllä säästettyjen rahojen käyttäminen heistä hyvältä vai harmittaako rahojen katoaminen yhdessä silmänräpäyksessä.
Yhteisen budjetoinnin merkitys

Kuukausittainen budjetointi sekä esimerkiksi lomabudjetin teko yhdessä lasten kanssa opettaa heille suunnitelmallisuutta ja säästäväisyyttä. Lasta on hyvä kannustaa säästämään esimerkiksi osa viikkorahoistaan haluamiinsa hankintoja varten. Näin lapsi saa kokemuksen siitä, kuinka raha kulkeutuu pisteeseen, jossa sitä voidaan nostaa “seinästä” kortilla tai käyttää korttia maskuvälineenä.

Seuraa puolisosi ja lastesi ratkaisuja rahan suhteen. Nosta huomioimiasi asioita esille auttaaksesi heitä kiinnittämään niihin huomiota. Kysy, miksi he tekevät tiettyjä päätöksiä. Tämä pitää yllä avoimuutta ja auttaa taloudellisen ajattelun kehittymisessä.

Yhteinen budjetointi auttaa huomioimaan myös asioita, joista perheenä voidaan säästää. Ravintola-ateriat, auton käyttö sekä esimerkiksi vesi- ja energiakustannukset voidaan minimoida, kun kaikki ovat yhtä mieltä säästämisen tarpeellisuudesta. Samoin voidaan suorittaa inventaariota tavaroista, joista kunkin olisi jo aika luopua. Tarpeettomia tavaroita voidaan laittaa myyntiin esimerkiksi verkossa oleville markkinapaikoille. Kaikesta ei kuitenkaan tarvitse saada rahaa vastineeksi. Anteliaisuus on yksi merkittävä asenne lapsille opetettavaksi. Mikäli omistamme jotain itsellemme tarpeetonta, voimme antaa sen jollekin, joka sitä tarvitsee. Lapsen on hyvä oppia, että antaminen ja siitä aiheutuva hyvä mieli ovat palkintoja sinänsä.

Sinun ja minun rahat erotilanteessa

Sovitut strategiat joutuvat tulilinjalle myös erotilanteessa, ehkäpä voimakkaammin kuin missään muussa vaiheessa. Lisäksi monen eron pohjalla ovat taloudelliset erimielisyydet ja pinnan alla kaihertaneet katkeruudet. Eron varalle ei ole olemassa vakuutusta. Yhtäkkiä asiat, joista on sovittu yhdessä, muodostuvatkin ahdistaviksi, hiertäviksi kompastuskiviksi. Pahimmillaan ne jäävät kokonaan toisen osapuolen maksettaviksi. Siksi aiemmin laadittujen sopimusten selkeys auttaa myös erotilanteissa – ja parhaimmillaan auttaa välttämään koko eron.

Avioero on suurten kustannusten kasautuma. Avioerohakemuksen hinta on 200 euroa. Käräjäoikeustuomio kasvattaa tuota summaa lisää. Mikäli osituksessa tarvitaan juristin apua, siihen uppoaa helposti 1500 euroa. Myös elatusmaksut, mahdollisen omistusasunnon myynti ja uuden osto voivat laittaa molemmat osapuolet taloudellisesti hyvin ahtaalle.

Rahallinen menetys on ainoastaan jäävuoren huippu. Henkistä kipua ei voi lieventää minkäänlaisin korvauksin. Vaikka pariskunta olisi yhdessä päässyt mukavasti sijoittamisen tai säästämisen alkuun, voi ero merkitä totaalista luopumista tästä unelmasta. Tämä on yksi tärkeä syy suunnitelmallisuuden kehittämiselle jo yhteistaloutta suunniteltaessa.

Taloudelliselta ahdingolta voi säästyä, kun kaikki yhteinen omaisuus on kirjattu molempien nimiin. Toisaalta tulojen mukaan jaetut maksut antavat molemmille yhtäläisen mahdollisuuden myös muuhun rahankäyttöön.

Sijoita viisaasti parisuhteeseen

Tärkein sijoitus, jonka parisuhteessa olevat voivat tehdä, on sijoittaminen itse suhteeseen. Laita parisuhde tärkeysjärjestyksessä ykköseksi ennen muiden sijoituskohteiden valitsemista. Suhteeseen kannattaa investoida niin aikaa, voimia, rahaa kuin muutakin huomiota. Muista arvioida prioriteettejasi aika ajoin, jotta voit varmistaa parisuhteen ja perheen hyvinvoinnin olevan yhä ensisijalla.

Rahankäyttöä koskevissa päätöksissä on olennaista kuulla molempien kanta, keskittyä yhteisen sopimuksen syntymiseen suurempia hankintoja koskien ja huolehtia siitä, että molemmat ovat selvillä rahatilanteesta. Sopimuksena voi olla esimerkiksi, että kaikista tietyn summan (esimerkiksi 50 tai 100 euroa) ylittävistä hankinnoista keskustellaan puolison kanssa. Näin vältytään esimerkiksi siltä, että enemmän hankkiva puoliso käyttää ylivaltaa raha-asioissa tai vähemmän hankkiva valitsee “pikalaina ilman korkoa” -vaihtoehdon kommunikoimatta puolisonsa kanssa. Luottamuksen raha-asioissa on havaittu korreloivan myös tyytyväisyyteen seksuaalisuuden alueella. Keskinäiseen luottamukseen panostaminen parisuhteen rahankäytössä on siis yksi kallisarvoisimmista investoinneista, joka osoittautuu korvaamattomaksi pitkällä tähtäimellä.

UUTISET JA TARJOUKSET

Tilauksellasi suostut vastaanottamaan uutisia ja tarjouksia meiltä ja kumppaneilta.

REKLAAMI