Onko sinusta sijoittajaksi?

Mikäli taloutesi on tasapainoinen, eli sinulla on enemmän tuloja kuin menoja, on hyösdyllistä tutustua erilaisiin säästämis- ja sijoitusvaihtoehtoihin. Säästämisen tai sijoittamisen avulla voit varmistua siitä, että varasi ovat suojassa inflaatiolta. Perinteisesti ihmiset ovat varmistaneet tämän pankkitalletusten avulla. Nykyisin myös sijoittaminen on yleistynyt. Moni kuitenkin epäilee omien tietojensa ja taitojensa riittävyyttä.

Mikäli harkitset sijoittamista, on erityisen tärkeää panostaa tietämyksen lisäämiseen taloudellisia asioita koskien. Tutustu esimerkiksi siihen, kuinka korot ja inflaatio syntyvät. Tietämykseen pohjautuen voit kehittää taloudellisia käytäntöjäsi. Opit, kuinka korot ja inflaation vaikuttavat jokapäiväisiin raha-asioihisi, kuten lainan ottamiseen tai laskujesi maksamiseen. Kolmas tärkeä tekijä on säästäväisyyden ja suunnitelmallisuuden kehittäminen. Ihminen, jolla on taloudellista tietämystä, ei välttämättä osoita taloudellista käyttäytymistä jokapäiväisessä elämässään. Moni ei esimerkiksi panosta budjetointiin.

Budjetti on yksi tärkeimmistä taloudellisia käytäntöjä ja asenteita kehittävistä apuvälineistä. Sen avulla saat tietoa säännöllisistä menoistasi ja tuloistasi sekä käytettävissä olevista varoistasi. Se tarjoaa myös mahdollisuuden säännölliseen rahankäytön arviointiin. Mikäli haluat varmistaa korkeimman mahdollisen tuottavuuden varoillesi, budjetointi on ensimmäinen työkalusi. Sen avulla voit helposti seurata investointiin käytettävissä olevien resurssiesi määrää.

Varat säästötililtä sijoitustilille

Säästötili suojaa rahasi inflaatiolta, mutta tuotto on minimaalinen. Sijoittamalla erilaisiin kohteisiin sinulle tarjoutuu mahdollisuuksia tuottavuuden parantamiseksi. Tuottavuus kuitenkin kulkee käsi kädessä siihen sisältyvän riskin kanssa. Mitä pienempi tuottavuus, sitä pienempi on myös riski. Sijoituskohteissa, joihin sisältyy mahdollisuus suureen tuottavuuteen, on myös huomattava riski. Sijoittamista harkittaessa kannattaa myös muistaa, että tuottavuuden maksimoinniksi sijoitusten on oltava pitkäaikaisia. Tarkastelemme tässä muutamia eri sijoitusmahdollisuuksia.

Sijoittamisesta on tullut yhä yleistyvämpi vaihtoehto säästämiselle, kun säästötilien korot ovat laskeneet. Nykyisin valittavanasi on erilaisia pankkien tarjoamia määräaikaisia sijoitustilejä, joiden lupaama tuottavuuden ja riskin suhde voidaan määrittää määräajan ja asiakkaan riskinsietokyvyn mukaan. Sijoitustileissä on kiinteät korot, jotka määräytyvät talletettavan määrän sekä talletusajan pituuden mukaan. Korot määrittyvät yleisten markkinakorkojen pohjalta. Pankkien sijoitustilejä pidetään suhteellisen turvallisina sijoituskohteina. Tuottavuuden ja riskin suhdetta koskeva nyrkkisääntö kuitenkin pätee myös pankkien tarjoamiin sijoitusohjelmiin. Valittavanasi on suuremman tuoton ja riskin sisältäviä tilejä sekä vähäisemmän riskin sisältäviä pienempikorkoisia tilejä.

Viimeisten vuosikymmenten aikana olemme havainneet, ettei pankkikaan ole välttämättä täysin varma valinta. Pankit kuitenkin tarjoavat sijoituksellesi 100 000:een euroon ulottuvan talletussuojan. Tämän tarkoituksena on suojata talletustasi mahdollisten pankkisektoriin kohdistuvien kriisien vaikutuksilta.

Kiinteistömarkkinat

Kiinteistösijoittaminen säilyttää pääomasi. Siksi kiinteistöihin on melko turvallista sijoittaa. Ne kuitenkin vaativat suurta investointia. Sen lisäksi sijoitusta ei useinkaan ole mahdollista muuttaa nopeasti rahaksi. Kiinteistöjen hinnat vaihtelevat jatkuvasti, mutta arvon notkahduksen jälkeen hinnat jälleen nousevat. Inflaation vaikutus pääomaan on suhteellisen pieni, mutta sijoituksen tuottavuus on heikkoa. Tuottavuutta voidaan lisätä laittamalla sijoitusasunto vuokralle. Riski on kuitenkin olemassa mahdollisten ylläpidollisten kustannusten ja muiden vuokralaisista aiheutuvien hankaluuksien muodossa.

Aktiiviset ja passiiviset sijoitusrahastot

Erilaiset sijoitusrahastot tarjoavat oivan astinlaudan sijoittajaksi ryhtyvälle. Voit valita aktiivisesti tai passiivisesti hoidetun sijoitusrahaston. Sijoitusrahastot ovat melko helppohoitoisia niin kauan kuin aikomuksenasi ei ole käydä niillä kauppaa. Sijoituksesi ovat niiden kautta helposti hajautettavissa, eli sijoitettavissa eri sijoituskohteisiin eri aikoina. Tämä on tärkeää niiden tuottavuutta ajatellen. Passiivisista sijoitusrahastoista aiheutuu vähemmän kuluja kuin aktiivisista rahastoista. Oikean rahaston valitseminen voi olla kuitenkin hyvin haasteellista, varsinkin sijoittajaksi ryhtymisen alkumetreillä. Aktiivisissa rahastoissa salkunkantaja, eli varainhoitaja, tekee riskipäätökset. Epäonnistuessaan nämä päätökset saattavat kuitenkin saada koko sijoitusrahaston kaatumaan.

Sijoitusrahastojen kautta voit sijoittaa myös ulkomaille. Niiden näennäinen tuotto on kuitenkin useimmiten todellisuutta suurempaa. Pörssilistatuilla rahastoilla (ETF-rahastot) voit käydä kauppaa pörssissä osakkeiden tapaan.

Osakkeisiin sijoittaminen

Osakkeilla tarkoitetaan yhtiöiden arvopapereita. Kun ostat niitä, sinusta tulee ao. yhtiön osakkeenomistaja. Sijoittamalla osakkeisiin tiedät, mihin rahasi sijoitat. Tiedät myös sijoitukseesi sisältyvät riskit. Osakkeenomistajille tuleva tuotto syntyy osingoista, joita yhtiö maksaa osakkeenomistajille, sekä osakkeiden pörssiarvon noususta. Maksettavat osingot muodostuvat osuudesta yhtiön vuosittaisiin voittoihin. Osakesijoitusten hoito on varsin helppoa, niin kauan kuin et käy osakekauppaa. Tuottavuutta ei kuitenkaan voida taata. Voit menettää koko pääomasi, jos yritys esimerkiksi tekee konkurssin.

Monet karttavat osakkeisiin sijoittamista juuri sen sisältämien riskien vuoksi. Osakkeilla on kuitenkin potentiaalia olla yksi tuottoisimmista sijoituskohteista. Voit esimerkiksi tehdä useita pieniä sijoituksia pitkällä aikavälillä. Puhumme silloin ns. Dollarin keskikurssista (dollar cost averaging), jonka avulla tuottavuusen mahdollisuus osakemarkkinoille sijoitettaessa kasvaa. Osakkeen kurssin noustessa, ostat vähemmän osakkeita. Kurssin ollessa matalalla, ostat enemmän. Ostettavien osakkeiden hinta saadaan näin pysymään keskimäärin alhaisempana. Tarvitset kuitenkin tietoa siitä, mitä osakkeita kullakin hetkellä kannattaa myydä tai ostaa. Osakesijoittamisen riski on suurelta osin omien päätösten aikaansaamaa. Tuotto syntyy pitkällä aikavälillä. Se ei kuitenkaan tarkoita välttämättä, että kaikki osakkeet ovat tuottoisia. Voit minimoida tämän riskin hajauttamalla sekä ajallisesti että sijoittamalla monen eri yhtiön osakkeisiin.
Joukkovelkakirjat

Joukkovelkakirjat ovat lainan vakuudeksi annettavia velkakirjoja. Yhtiö tai valtio voi näin hakea lainaa. Sijoittaessasi velkakirjoihin saat vakaan tuoton yleensä ennalta määrätylle ajanjaksolle. Pääoma palautuu sinulle velkakirjan erääntyessä. Joukkovelkakirjoihin sijoittamisesta aiheutuvan riskin taso ja siitä koituva tuotto ovat pienempiä kuin esimerkiksi osakesijoittamisessa. Pankkisijoituksille saatavaa pääomatakuuta ei myöskään ole. Tämän takia koko pääoman menettäminen on mahdollista, mikäli kyseessä oleva yritys päätyy konkurssiin.

Valuuttoihin sijoittaminen

Eri valuuttoja vaihdetaan toisiinsa vuorokauden ympäri. Valuuttakaupassa valuuttojen kurssit määräytyvät valuuttaparien kysynnän ja tarjonnan mukaan. Perinteisten valuuttojen lisäksi ovat sijoituskohteiksi noussut viime vuosina myös kryptovaluutat, joista esimerkkinä on Bitcoin, avoimeen lähdekoodiin perustuva valuutta. Bitcoinia ei ole laskenut liikkeelle mikään keskuspankki. Tämän takia mikään yksittäinen taho ei voi altistaa sitä inflaatiolle. Se voitaisiin määritellä pikemminkin vaihtoehtoisksi vaihdon välineeksi, kuten oravannahat aikoinaan. Kysyntä ja tarjonta määrittävät sen arvon erillisillä Bitcoin-markkinapaikoilla verkossa. Et tarvitse suurta pääomaa sijoittajaksi ryhtyessäsi. Voit ostaa kryptovaluuttaosuuksia kertyneiden säästöjesi rajoissa. Halvin pikalaina voi auttaa alkuun pääsemiseksi, mikäli et ole vielä onnistunut kerryttämään säästöjä.

Laadi itsellesi sijoitussuunnitelma

Sijoitussuunnitelman perustana on kirjanpito varallisuudestasi. Omistusasunto tai säästöt kirjataan varallisuudeksi. On oleellista asettaa sijoittamiselle tavoitteita. Mitä selkeämpiä tavoitteesi ovat, sitä helpompi niihin on pyrkiä. Ne auttavat myös sopivimman sijoitusmuodon löytämisessä. Tavoitteiden lisäksi sinun on tärkeää määrittää oma henkilökohtainen riskinsietokykysi. Yleisenä nyrkkisääntönä on, että mitä nuorempi sijoittaja on, sitä enemmän kannattaa keskittyä sijoitusten tuottavuuteen. Tämä tarkoittaa aina suurempaa riskinottoa. Kannattaa kuitenkin varmistaa, että sinulle jää riittävästi varoja, jotka ovat tarpeen tullen helposti saatavilla, tai ettet ottamasi riskin takia menetä yöuniasi.

Allokaatio on tärkeä tekijä pitkän tähtäimen sijoituksissa. Tämä tarkoittaa varojen jakamista korko- ja osakesijoitusten välille. Varojen tulee olla mahdollisimman tehokkaassa käytössä, mutta niitä tulee olla kuitenkin riittävästi irrotettavissa äkillisiä tarpeita varten. Toinen tärkeä tekijä on kustannustehokkuus. Se tarkoittaa sijoitusten hajauttamista maantieteellisesti, ajallisesti ja erilaisten osakkeiden kesken. Ptkäaikaissijoituksissa tämä on tuottavuuuden kannalta merkittävä tekijä.

Muista “pitää pää kylmänä”, ja pysyttele alkuperäisessä sijoitussuunnitelmassa. Sijoitusmarkkinoiden heilahtelut kuuluvat sijoittamisen luonteeseen. Vältä tekemästä äkkipäätöksiä tunnekuohussa. Avaimia menestykseen ovat pitkäjänteisyys, kulujen minimointi ja sijoitustesi pitäminen ymmärrettävinä.

UUTISET JA TARJOUKSET

Tilauksellasi suostut vastaanottamaan uutisia ja tarjouksia meiltä ja kumppaneilta.

REKLAAMI