6 talouskirjaa, jotka jokaisen kannattaisi lukea

Opi olennaiset asiat taloudesta näiden kuuden kirjan avulla. Talouden ymmärtäminen auttaa tekemään parempia valintoja niin arkielämässä kuin esimerkiksi vaaliehdokasta valitessa. Se auttaa tajuamaan, miten asiat ovat kytköksissä toisiinsa yhteiskunnassa ja maailmassa. Yllättävän monella on vaikeuksia ymmärtää talouden toimintaperiaatteita, vaikka ne vaikuttavat kaikkeen ympärillämme. Tietämättömyys ei kuitenkaan suojele tavallista kuluttajaa, vaan päinvastoin – se voi saada tekemään huonoja päätöksiä.

Henry Hazlitt: Talous yhdeltä istumalta

Tämä kirja kertoo sinulle kaiken olennaisen taloudesta yksinkertaisesti ja todenmukaisesti. Helppolukuinen ja -tajuinen kirja sopii kenelle tahansa. Opi, miten talouspolitiikka toimii – kuka hyötyy mistäkin järjestelystä, ja kuka puolestaan joutuu maksamaan. Näitä tosiasioita et kuule poliitikkojen suusta. Hazlitt kirjoittaa mielenkiintoisesti ja selkeästi tärkeistä asioista, minkä vuoksi kirja onkin noussut talouskirjojen huippujoukkoon.

Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter: Kassavirtakvadrantti

Kassavirtakvadrantti tarjoaa jatkoa Kiyosakin aiemmalle, erittäin suositulle Rikas isä, köyhä isä -kirjalle. Kirjassa perehdytään siihen, millaiset valinnat vaikuttavat elämänlaatumme etenkin talouden näkökulmasta. Kiyosaki esittelee neljä eri ihmistyyppiä eli palkansaajan, pienyrittäjän, osakkaan ja sijoittajan, joilla on kullakin omat tapansa ajatella sekä tietyt arvot, joiden pohjalta he tekevät ratkaisuja. Miksi joku ottaa lainaa heti vaikeuksien ilmetessä, kun taas joku toinen ei reagoi mitenkään? Kirjan mukaan ei ole syntynyt köyhäksi tai rikkaaksi, vaan kaikki on ajattelun, toiminnan ja talouden tuloksen seurausta. Tämä kirja auttaa tuntemaan itsensä paremmin sekä kehittämään itseään.

Thomas Piketty: Pääoma 2000-luvulla

Pikettyn teos on kansainvälinen myyntimenestys, joka on kirjoitettu niin selkeästi ja helppolukuisesti, että jopa maallikkokin voi ymmärtää taloutta sen avulla. Piketty teoksessaan väittää, että pääoman tuottavuus johtaa tulevaisuudessa tuloeron valtavaan kasvuun ja voi jopa uhata läntistä demokratiaa. Ongelmien korjaamiseksi ehdotetaan progressiivista verotusta. Monet tahot ovat kiitelleet kirjaa, ja se on monissa maissa best seller.

Sixten Korkman: Talous ja utopia

Suomalaisen taloustieteilijä Sixten Korkmanin Talous ja utopia on kätevä kotimainen teos aiheesta. Korkmanin kirja on laadittu lapsenlapset mielessä pitäen, ja kirja onkin aiheen monimutkaisuudesta huolimatta erittäin selkeä ja kiinnostavasti kirjoitettu. Se auttaa ymmärtämään taloutta kokonaisvaltaisemmin etenkin pohjoismaisesta näkökulmasta, ottaen huomioon politiikan ja historian keskeisiä teemoja. Kirjassa käsitellään useita näkökulmia yhden absoluuttisen totuuden sijaan.

Adam Smith: Kansojen varallisuus

Skotlantilaisen Adam Smithin kirjaa pidetään talousteorian perusteoksena. Kirjassa käsitellään kattavasti erilaisia teemoja kuten tuottavuutta, pääomaa, kansojen hyvinvoinnin kehittymistä, poliittista taloustiedettä ja valtion tuloja. Alun perin vuonna 1776 ilmestynyt kirja on viimein vuonna 2015 ilmestynyt kokonaisuudessaan suomeksi. Smithin kirja on yksi läpikotaisimpia ja monipuolisimpia katsauksia talouteen, mutta voi tuntua maallikolle ajoittain tylsältä.

John Maynard Keynes: Työllisyys, korko ja raha

Talouteen perehtyvä pääsee huomaamaan, että alalla on muutama nimi yli muiden. Näihin kuuluvat Milton Friedman, joka on modernin vapaan kapitalismin suurimpia tekijöitä, sekä John Maynard Keynes, jota puolestaan pidetään yhtenä hyvinvointivaltion tärkeimmistä luojista. Siinä, missä Friedman keskittyy kriisitilanteissa pitkälti kaupan mahdollisuuksiin, Keynes puhuu siitä, miten hyvinvointivaltion saa pidettyä kasassa talouden laskukauden aikaan. Molempien näkökulmat auttavat ymmärtämään maailmaa paljon paremmin. Listalle valittu Keynesin kirja on mielenkiintoista luettavaa ja auttaa ymmärtämään suomalaistakin taloutta ja hyvinvointiyhteiskuntaa. Keynesin kirja on nykyisin vapaasti luettavissa englanniksi. Haittapuolena on kirjoitustyyli, joka voi vaikuttaa hieman epäselvältä ja monimutkaiselta asiaan perehtymättömälle.

UUTISET JA TARJOUKSET

Tilauksellasi suostut vastaanottamaan uutisia ja tarjouksia meiltä ja kumppaneilta.

REKLAAMI